Học WordPress cơ bản

Sau khi đã nắm được các kiến thức cơ bản về html, css, js, php, mysql, bạn có thể học và làm được theme wordpress hoặc plugin wordpress rồi.   1. Cấu trúc hoạt động wordpress Sau khi tạo 1 post, nó sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu. Những post được lưu vào bảng wp_posts. Cấu trúc cơ sở dữ liệu wordpress: – Post: Được lưu vào bảng wp_posts. – Setting: Lưu vào bảng…

"Học WordPress cơ bản"