Cách zoom ảnh thumbnail khi hover bằng css3

Chức năng phóng to ảnh thumbnail được nhiều nhà thiết kế website sử dụng. Đây là chức năng dùng hiệu ứng di chuyển 2D, khi đó có thể phóng to, thu nhỏ lại hình ảnh khi hover 1 hình ảnh nảo đó. Để thực hiện được điều này, chúng ta áp dụng các thuộc tính Transform 2D có trong CSS3. Để học code html, css, bạn vào https://codepen.io/khadar_ha/pen/boYzbo. Đây là công cụ online học lập trình…

"Cách zoom ảnh thumbnail khi hover bằng css3"

Học CSS Cơ bản

Để thiết kế được 1 website, thì kiến thức đầu tiên phải nắm vững, đó là html và css. Đối với css, cần phải nắm vững các thuộc tính cơ bản, như màu sắc, hình ảnh… cho đến kiến thức chia bố cục trong thiết kế.   1. Màu color: thuộc tính. 2. Màu  nền background-color: màu 3. TEXT a. Text-align: Canh lề văn bản text-align: left: Canh lề trái; Text-align: Right: Canh lề phải;…

"Học CSS Cơ bản"