Khi nào nên sử dụng chiến lược giá thầu thông minh trong Google Ads

Khi chạy Google Ads Search, bắt buộc chúng ta phải cài chuyển đổi vào website, thì chúng ta mới có thể sử dụng được chiến lược giá thầu thông minh của Google. Khi chúng ta cài chuyển đổi vào Website, chúng ta mới biết mục tiêu của chúng ta là cái gì. Từ đó máy học của Google mới đưa ra các chiến lược giá thầu thông minh để ta áp dụng vào.

Chiến lược giá thầu thông minh
Chiến lược giá thầu thông minh trong Google Ads

Các loại chiến lược giá thầu trong Google Ads

Có rất nhiều loại chiến lược để quản lý giá thầu, nên điều quan trọng là phải hiểu rõ tác dụng và điểm mạnh của từng loại chiến lược. Hiện tại, Google Ads có 7 loại chiến lược giá thầu thông minh, bao gồm:

 • CPC Nâng cao (ECPC)
 • Tối đa hóa số chuyển đổi
 • Giá thầu theo chuyển đổi (CPA)
 • Giá thầu theo lợi tức trên chi phí quảng cáo (ROAS)
 • Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm
 • Nâng thứ hạng tìm kiếm
 • Tối đa hóa số nhấp chuột

Remarketing Google Adwords là gì? Cách thiết lập và tối ưu remarketing

Tìm chiến lược tốt nhất

Chiến lược giá thầu phải phản ánh mục tiêu quảng cáo của doanh nghiệp

Chiến lược đấu thầu tự động
Chiến lược đấu thầu tự động

Đấu thầu thông minh tối ưu hóa chuyển đổi

 • CPC Nâng cao: Giữ kiểm soát và khả năng đặt CPC, 10% chuyển đổi hơn so với đặt giá thầu trung bình so với đặt giá thầu thủ công.
 • Tối đa hóa chuyển đổi: Tự động đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều chuyển đổi nhất cho chiến dịch trong chỉ tiêu ngân sách của bạn.
 • CPA Mục tiêu: Nhắm mục tiêu dựa vào CPA của bạn, luôn đạt được CPA thêm 20% chuyển đổi so với đặt giá thầu trung bình so với đặt giá thầu thủ công.

 

 

CPC nâng cao

Chiến lược giá thầu CPC nâng cao

Tối đa hóa số lượt chuyển đổi
Chiến lược giá thầu Tối đa hóa số lượt chuyển đổi
CPA mục tiêu
Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu

Vì sao lại chọn đấu thầu thông minh

 1. Làm việc nhanh  hơn
 2. Làm việc thông minh hơn
 3. Gặt hái được nhiều thành quả hơn

 

Bình Luận

comments